Почивка за двама в комплекс Житари

Спечели почивка за двама в комплекс Житари с. Житница


Участвай в томболата и може да спечелиш почивка за двама в комплекс Житари с. Житница!


Всеки клиент, направил покупка на стойност 30 лева или повече, в който и да е от търговските обекти в Халите в периода от 28-ми ноември до 29-ти декември, може да участва в томболата. Талоните за участие се получават в търговските обекти в Шопинг център Хали.


Томболата ще се тегли на 30-ти декември. Печелившият ще бъде уведомен по телефона и името му ще бъде публикувано на Фейсбук страницата на Шопинг център Хали.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА


 1. В томболата има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България.

 2. Всеки Участник може да получи, попълни и участва с повече от един талон.

 3. За да получи талон за участие, всеки желаещ трябва да направи покупка, от който и да е търговски обект в Шопинг Център Хали на минимална стойност 30 (тридесет) лв. Талони се получават от търговските обекти на Шопинг център Хали, в които са направени покупките. Ако покупката, реализирана в един обект, е на стойност по-голяма от 30 лв., клиентът има право да получи по 1 талон за всеки 30 лв. от стойността на покупката си в този обект /пример: покупка на стойност 65 лв. от магазин Х носи на клиента 2 талона/.

 4. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти в рамките на един и същи ден. Например, 25 лв. от магазин Х и 40 лв. от магазин У носят 0 талона от магазин Х и 1 талон от магазин У. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти или от един и същ търговски обект, но в различни дни в рамките на срока на Промоцията.

 5. Всяко лице, което желае и има право да участва в Промоцията, трябва да попълни трите си имена и телефонен номер в талона за участие, след което да пусне попълнен талон за участие в урната, предназначена за събиране на талоните, позиционирана в централното фоайе на Шопинг център Хали.

 6. Печелившият Участник в Промоцията ще бъде определен на 30.12.2019 г. на случаен принцип, чрез теглене на жребий.

 7. Наградата ще се даде на Участник, който има право да участва в Промоцията, бил е обявен за печеливш съгласно Правилата на Промоцията, явил се е на място и е представил валиден документ за самоличност, както и касова бележка, удостоверяваща правото за участие в томболата.
 • Дата ноември 2019
 • Място с. Житница
 • Представител комплекс Житари
 • Валидност 29-ти декември