Ваучер за пазаруване в магазин dm

Участвай в томболата и спечели ваучер за пазаруване в магазин dm

В периода от 12-ти до 25-ти март, всеки клиент направил покупка на стойност 20 лева,в който и да е от търговските обекти в Халите може да участва в томболата. 

Талоните за участие в томболата се получават в търговските обекти в Шопинг център Хали. Томболата ще се тегли на 26 март. 


Условията за участие може да прочетете по-долу. Печелившите ще бъдат уведомени по телефона и имената им ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Шопинг център Хали.

Условията за участие:

1. В томболата има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България, с изключение на служителите на Интертед АД , собствениците и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Шопинг Център Хали. 

2. Всеки Участник може да получи, попълни и участва с повече от един талон . 

3. За да получи талон за участие , всеки желаещ трябва да направи покупка, от който и да е търговски обект в Шопинг Център Хали на минимална стойност 20 (двайсет) лв. Талони се получават от търговските обекти на Шопинг Център Хали , в който е направена покупката. Ако покупката, реализирана в един обект, е на стойност по-голяма от 20 лв., клиентът има право да получи по 1 талон за всеки 20 лв. от стойността на покупката си в този обект /пример: покупка на стойност 45 лв. от магазин Х носи на клиента 2 талона/. 

4. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти в рамките на един и същи ден . Примерно 15 лв. от магазин Х и 25 лв. от магазин У носят - 0 талон от магазин Х и 1 талон от магазин У. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти или от един и същ търговски обект, но в различни дни в рамките на срока на Промоцията. 

5. Всяко лице, което желае и има право да участва в Промоцията, трябва да попълни трите си имена и телефонен номер в талона за участие, след което да пусне попълнен талон за участие в урната , предназначена за събиране на талоните , позиционирана в централното фоайе на Шопинг център Хали . 

6. Печелившият Участник в Промоцията ще бъде определен на 26.03.2018 г. на случаен принцип , чрез теглене на жребий. 

7. Наградата ще се дава на Участник, които има право да участват в Промоцията, бил е обявен за печеливш съгласно Правилата на Промоцията, явил се на мястото и представя валиден документ за самоличност и касова /и бележка/и удостоверяваща правото на участие в томболата.

  • Дата март 2018
  • Място Пловдив
  • Представител Дрогерия dm
  • Валидност 25ти Март 2018