Спечели жива Коледна елха

Спечели уникална жива Коледна елха с ръчно изработена украса!

Всеки клиент пазарувал в посочения период на стойност минимум 20 лева , в който и да е от търговските обекти в Халите, може да участва в томболата.

Талоните за участие се получават в търговските обекти ,където са направени покупките.Всеки клиент, отговарящ на условията може да участва с повече от един талон , но може да спечели само една елха. Томболата ще се тегли на 21-ви декември.


Петимата печеливши ще бъдат уведомени по телефона и имената им ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Шопинг център Хали.

Пълни условия за участие:

1. В томболата има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България, с изключение на служителите на Интертед АД , собствениците и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Шопинг Център Хали.

2. Всеки Участник може да получи, попълни и участва с повече от един талон.

3. За да получи талон за участие , всеки желаещ трябва да направи покупка, от който и да е търговски обект в Шопинг Център Хали на минимална стойност 20 (двайсет) лв. Талони се получават от търговските обекти на Шопинг Център Хали , в който е направена покупката. Ако покупката, реализирана в един обект, е на стойност по-голяма от 20 лв., клиентът има право да получи по 1 талон за всеки 20 лв. от стойността на покупката си в този обект /пример: покупка на стойност 47 лв. от магазин Х носи на клиента 2 талона/.

4. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти в рамките на един и същи ден . Примерно 42 лв. от магазин Х и 35 лв. от магазин У носят - 2 талона от магазин Х и 2 талона от магазин У. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти или от един и същ търговски обект, но в различни дни в рамките на срока на Промоцията.

5. Всяко лице, което желае и има право да участва в Промоцията, трябва да попълни трите си имена и телефонен номер в талона за участие, след което да пусне попълнен талон за участие в урната, предназначена за събиране на талоните, позиционирана в централното фоайе на Шопинг център Хали.

6. Печелившият Участник в Промоцията ще бъде определен на 21.12.2017 г. на случаен принцип, чрез теглене на жребий.

7. Наградата ще се дава на Участник, който има право да участват в Промоцията, бил е обявен за печеливш съгласно Правилата на Промоцията, явил се на мястото и представя валиден документ за самоличност и касова /и бележка/и удостоверяваща правото на участие в томболата.

  • Дата декември 2017
  • Място Пловдив
  • Валидност 20ти декември 2017